Hai bản nhạc Cánh Thiệp Đầu Xuân & Anh Cho Em Mùa Xuân sẽ do Ca sĩ Thanh Thúy và Thiên Kim trình bày