THƯ MỜI

BAN LIÊN LẠC NLS BD

Họp Mặt Truyền Thống và Mừng Năm Mới Giáp Ngọ, 2014

Trân trọng kính mời: Quý Thầy, Cô, Anh, Chị Cựu GV, NV,  HV Trường NLS BD

Về dự buổi họp mặt 

Ngày giờ: Vào lúc 9:00 giờ ngày  01-01-2014  (Thứ Tư) 

Địa điểm: Trường  NLS BD cũ  (Đại học Thủy Lợi)  Thị trấn An Thạnh, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

--oOo--

CHƯƠNG TRÌNH

       Gặp gỡ giao lưu (ôn lại kỷ niệm xưa)

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Liên Lạc

Kế hoạch hoạt động năm 2014-2015

Liên hoan, văn nghệ cây nhà lá vườn

 

BAN LIÊN LẠC GV, HV NLS BD

Nguyễn Văn Hồng – Nguyễn Văn Quen – Phạm Trí Hoàng -  Đặng Nhơn Sanh – Nguyễn thị Kiêm Xuân – Đặng Nhơn Sanh – Dương Há – Ngô thị Năm - Nguyễn Hữu Nhân - Nguyễn Văn Đẹp - Mang Văn Phúc - Trần Kim Chi - Phan Kiêm Ngân – Nguyễn Bĩnh Liêm.

   

Để ngày họp mặt được thành công và mang nhiều kỷ niệm, Ban Liên Lạc xin sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ vật chất cũng như hiện kim từ quý bạn và các nhà tài trợ bên cạnh những ý kiến xây dựng từ Thầy, Cô.

 

BLL. NLS BD

ĐT Ban Liên Lạc

Nguyễn Văn Hồng                

ĐT. 0908.986963

Nguyễn Văn Quen               

ĐT. 0913.860123

Phạm Trí Hoàng                

ĐT. 0913.682752

Nguyễn Thị Kim Xuân           

ĐT. 0919.100153

Đặng Nhơn Sanh                 

ĐT. 0983.454517

Dương Há                           

ĐT. 0909.707229

Huỳnh Xuân Hoàng              

ĐT. 0903.371199

Ngô Thị Năm                        

ĐT. 0913.660929

Nguyễn Hữu Nhân               

ĐT. 0983.926959

Nguyễn văn Đẹp                  

ĐT. 0947 231411

Mang Văn Phúc                    

ĐT. 9085.952346

Trần Kim Chi                        

ĐT. 0903.929492

Phan Kiêm Ngân                 

ĐT. 0913.608749

Nguyễn Bĩnh Liêm                

ĐT. 0908.579603

 

·         Thư về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

·         Weside: http://nlsbd.com