Chúng tôi vừa nhận được thơ mời và cậy đăng về Buổi Lễ Tưởng Niệm 10 Năm Ngày Mất của Thầy Đặng Quan Điện do Chị Quách Ngọc Lan, Cựu Học Viên NLS Bình Dương gởi đến.
 
Buổi Lễ được tổ chức tại Hoa Viên Chánh Phú Hòa, Thị Xã Bến Cát tỉnh Bình Dương vào ngày 26 tháng 11, 2017 vào lúc 10 giờ sáng.
 

Xin đọc chi tiết Thư Mời đính kèm dưới đây: