Kính chân thành cảm tạ Quý Thầy Cô và Các Bạn đồng môn đã chia sẻ và hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất trong thời gian tôi lâm trọng bệnh.
Những nghĩa cử chân tình đó đã giúp tôi thêm nghị lực để vượt qua khó khăn và sớm phục hồi sức khoẻ.
Một lần nữa, gia đình tôi xin cám ơn và ghi tạc những ân tình quý báu của Quý Thầy Cô và các Bạn.
 
Phan Tấn Lợi, CT-K2