Được nhạn thỏ thẻ cho biết đầu danh sách tham dự ĐH III là anh Hai & Dâu NLSBD, mừng quá vội loan báo tin vui. Nay xem kỹ, bên cột số người tham dự ghi chỉ có một. 
 

Nghĩa là sao? Théc méc đang tìm nhạn nhưng chưa gặp để hỏi cho rõ ngô khoai.  

Nếu do anh Hai báo tin cho nhạn tiền hậu bất nhất, làm thầy trò tụi tôi mừng hụt, cộng với tội bắn thun, chọc ghẹo ngày xưa, khi đi dự Đại Hội anh hãy liệu bề ráng bịt giữ hàm râu cho kỹ. Nếu anh em có xúm lại nhổ râu. Chút từ tâm, hãy nương tay đừng nhổ trụi, xin chừa ít nhất hai cộng cho đúng với biệt danh “Hai Râu” của anh.

Nếu do nhạn cố tình loan tin thất thiệt, đã “xín xái” lần trước vụ loan Tin Cá Tháng Tư. Bà con tới giờ nầy vẫn còn hăm hỡ bàn tính tổ chức tiệc mừng đón Thầy Sương, Thầy Thọ. Tạm thời hãy để “án treo” cho  nhạn ngược lại xuôi mang tin vui về cho thầy trò ta. Nếu cứ theo cái mững nầy, e khó thể tránh được cảnh nhạn bị anh em “vặt” lông chiên bơ nhậu mừng ngày Đại Hội. 

Vị cứu tinh là chị Hai, sự hiện diện của chị sẽ cứu được mạng sống của nhạn và hàm râu anh Hai sẽ không mất một cộng nào. Tất cả rất mong được gặp cả anh lẫn chị.
 
NTN