Nhận được tin buồn
 
Anh Trần Ngươn Long
(Canh Nông 1 69-72)
 
Đã an nghỉ  lúc 7:50 tối Thứ Hai
5-10-2015 tại San Jose, CA
 
Hưởng thọ 63 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại
Chapel of Flowers
900 South 2nd St., San Jose, CA 95112
Điện thoại: 408-890-0223
 
Thăm viếng:
Thứ Bảy, 10 tháng 10 năm 2015 từ 9am - 9pm
 
Hỏa Táng
Linh cữu sẽ được hỏa thiêu ngày 12-10-2015

Chia sẻ
Mọi sự đóng góp với tính cách cá nhân để chia sẻ trong hoàn cảnh khó khăn với Chị Long
xin gửi về Đại diện NLSBDHN tại San Jose
Chị LÊ THỊ THU HÀ
6335 Almaden Rd.
San Jose, CA 95120
 
Nguyện cầu hương linh Anh Long sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU