alt
 
LỜI CẢM TẠ
 
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ
Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương Hải Ngoại, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc BD, Quý Thầy Cô, anh chị em, bè bạn trường NLS BD đã gọi, gửi điện thư, vòng hoa và trực tiếp đến chia buồn với gia đình cùng tiễn đưa Chồng/Cha/Anh chúng tôi là Ông Nguyễn Văn Thiện về Cõi  Vĩnh Hằng
 
Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ xuất, kính xin được lượng thứ
 
Thay mặt gia đình,
Bà Quả Phụ Nguyễn Thị Rành, Các Con Cháu
và Nghĩa ~ Phụng