alt
Nhận được tin buồn
 
Thầy Nguyễn Ngọc Cư
Chồng của
Cô Võ Thị Ngọc Oanh
Cựu Giáo Sư Canh Nông Trường TH NLS Bình Dương
vừa tạ thế vào lúc 4 giờ 55 phút sáng
Thứ Hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014
 
Hưởng Thọ 74 Tuổi
 
Lễ Nhập Quan vào lúc 14 giờ chiều
ngày 17 tháng 11 năm 2014
 
Lễ Động Quan vào lúc 6 giờ sáng
ngày Thứ Năm 20 tháng 11 năm 2014
và được An Táng tại Nghĩa Trang Gò Dưa Thủ Đức
 
Địa chỉ liên lạc:
Số 71 đường số 5, Cư xá Chu Văn An
P. 20, Q. Bình Thạnh, TP HCM
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường TH NLS Bình Dương
xin chân thành gởi lời phân ưu đến Cô Võ Thị Ngọc Oanh cùng gia quyến
 
Nguyện cầu hương linh của Thầy sớm về cõi vĩnh hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU