alt
LỜI CẢM TẠ
 

Các Cựu Học Viên NLS Bình Dương trong và ngoài nước, Quý Thầy Cô, anh chị em, bè bạn trường NLS Bình Dương đã gọi, gửi điện thư, chia buồn trên trang nhà với gia đình chúng tôi trong sự ra đi vĩnh viễn cùa Mẹ chúng tôi,

Bà Đoàn Thị Xuân Hoa
 
Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ xuất, kính xin được lượng thứ
 
Thay mặt gia đình,
Nguyễn Thị Thu