alt
 
Nhận được tin buồn
 
Thầy Nguyễn Tấn Lộc 
Nguyên Giám Học Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương 
 
Vừa từ giả người thân và học trò vĩnh viễn ra đi lúc 18 giờ ngày 16-2-2014 tại Sài Gòn
 
Lễ Nhập Quan được tổ chức lúc 7 giờ ngày 17-2-2014 tại tư gia 7 Đường Trần Quý Cáp, Phường 12,  Quận Bình Thạnh, Sài Gòn
Điện thoại liên lạc:  08 38030532
Lễ Di Quan sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày  19-2-2014, sau đó là Lễ Hỏa Táng
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh của Thầy sớm về Miền Cực Lạc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU