alt
 
Nhận được tin buồn
 
Thầy Huỳnh Thanh Xuân
Cựu Giáo Sư Trường NLSBD
Chồng của Chị Trần Thị Kim Chung,
Cựu học viên Trường NLSBD - K1-MS
Vừa tạ thế ngày 09-06-2013 tại Tp HCM, VN
 
Lễ Nhập Quan lúc 8 giờ tối ngày 09-06-2013
Lễ Động Quan lúc 8 giờ sáng ngày 12-06-2013 tại
28 đường số 1. Khu giản dân, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM.
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh của Anh/Thầy Xuân sớm về Miền Cực Lạc.
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU