alt
Được tin trễ
 
Cụ Bà Nguyễn Thị Bông
(Bà Quả Phụ Phan Văn Tư)
Thân Mẫu của Anh Phan Tấn Lợi (CTK2)
Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bình Dương
 
Đã tạ thế ngày 27 tháng 1 năm 2013
 (nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Nhâm Thìn)
Hưởng thọ 100 tuổi
 
Lễ An Táng ngày 30-1-2013
tại SÔNG BÉ, VIỆT NAM
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V.
Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình
Anh Chị Phan Tấn Lợi cùng gia quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm phiêu diêu
nơi Miền Cực Lạc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU