alt
Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Nguyễn Thị Chính
Nhạc Mẫu-Thân Mẫu của anh chị Nguyễn Văn Có (CT K3) - Lê Thị Bình Minh (MS K6)
Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bình Dương
 
Vừa tạ thế ngày 30-05-2012  tại Thủ Dầu Một, Sông Bé, Việt Nam
Lễ Động Quan sáng Thứ Bảy, ngày 02-06-2012
Hưởng thọ 93 tuổi
 

Gia Đình Nghĩa ~ Phụng
xin chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình anh chị Có
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu thoát và về cõi Phật.
 
Gia đình Nghĩa - Phụng
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU