alt

 
Nhận được tin buồn:
 
Cụ Bà TRẦN THỊ CHÍN
 
Thân mẫu của: - Anh Vương Thế Đức (Cựu Giáo Sư Trường Nông Lâm Súc Bình Dương)
- Em Vương Mỹ Hạnh (Cựu học viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương)
 
Vừa tạ thế ngày 06-5-2012 tại Oakville, Ontario, CANADA.
Hưởng thọ 91 tuổi.
 
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng Bác Trai, gia đình anh chị Đức, gia đình em Hạnh
và tang quyến.
Cũng xin nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
 
ĐỒNG KÍNH PHÂN ƯU:
. Toàn thể cựu ban Giám Hiệu
. Toàn thể cựu Giáo Sư
. Toàn thể cựu nhân viên
Trường Nông Lâm Súc Bình Dương.