Nhận được tin buồn
 
Thầy Nguyễn Văn Thi
Cựu Giáo Sư trường NLSBD
 
Thất lộc vào lúc 11 giờ sáng
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2023
(nhằm ngày mùng 3 tháng 3 thiếu năm Quý Mão)
tại Búng, Thuận An, Bình Dương
 
Hưởng Thọ 79 tuổi
 
Linh cữu hiện quàn tại tư gia:
Búng, TP Thuận An, Bình Dương
 
Lễ Nhập Quan
Lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2023
 
Lễ Động Quan
Lúc 7 giờ sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023
 
An Táng
tại Nghĩa trang công viên Chánh Phú Hòa
TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
xin chân thành gởi lời phân ưu đến Gia đình Thầy Thi cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh Thầy sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU