Nhận được tin buồn
 
Bạn Nguyễn Văn Trâm
Cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương
K1 - Canh Nông
 
Qua đời vào ngày 10 tháng 5 năm 2022
 
Hưởng thọ 71 tuổi
 
Linh cửu được quàn tại tư gia số 20/1/6 Huỳnh Văn Lũy, KP 1, P Phú Lợi, TP TDM - BD
Lễ nhập quan: lúc 12 giờ khuya ngày 11/5/2022
Lễ động quan: lúc 2 giờ trưa ngày 12/5/2022
Nơi an nghỉ cuối cùng tại Hoa viên Nghĩa Trang Bình Dương - Bến Cát
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Chị Nguyễn Văn Trâm cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh của bạn Nguyễn Văn Trâm sớm siêu sinh ở cõi vĩnh hằng.
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU