Nhận được tin buồn
 
Bạn Huỳnh Thanh Châu
Cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương
K6 - Mục Súc 1
 
Qua đời vào lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 08 năm 2021
(nhằm ngày 07 tháng 07 âm lịch, năm Tân Sửu)
 
Hưởng thọ 64 tuổi
 
Nghi thức an táng đã được hoàn tất cùng ngày.
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Anh Châu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh của bạn Huỳnh Thanh Châu sớm siêu sinh ở cõi vĩnh hằng
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU