Nhận được tin buồn
 
Thầy Đặng Hữu Thức
Cựu Giáo Sư trường NLSBD
 
Thất lộc vào lúc 8 giờ 45 sáng
Thứ Tư, ngày 4 tháng 8 năm 2021
tại Bình Thuận, Phan Thiết
 
Hưởng Thọ 82 tuổi
 
Linh cữu hiện quàn tại tư gia:
2A/40 Trương Văn Ly, Phường Đức Long, Phố Phan Thiết
 
Lễ Nhập Quan
Lúc 5 giờ chiều Thứ Tư, ngày 4 tháng 8 năm 2021
 
Lễ Động Quan
Lúc 5 giờ sáng ngày 6 tháng 8 năm 2021
 (nhằm ngày 28 tháng 6 năm Tân Sửu)
An táng tại Nghĩa trang TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến Cô Ngô Thị Hồng cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh Thầy sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU