Nhận được tin buồn
 
Bạn Nguyễn Văn Bậu
Cựu học viên NLSBD K1 Ban Canh Nông
 
Thất lộc vào lúc 4 giờ sáng
ngày 30 tháng 6 năm 2021
(nhằm ngày 24 tháng 05 năm Tân Sửu)
tại Phú Hòa, TDM, Bình Dương
 
Hưởng Thọ 70 tuổi
 
Linh cữu hiện quàn tại:
249/40/5 Tổ 9 khu phố 8 phường Phú Hòa, TDM, BD
 
 
Chương Trình Tang Lễ & Thăm Viếng:
* Lễ nhập quan lúc 00 giờ 00 ngày 1-7-2021
* Lễ động quan lúc 7 giờ sáng ngày 3-7-2021
Sau đó hỏa táng tại Hoa Viên Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương
 
 
Phúng Điếu:
Xin liên lạc con gái Anh Bậu
65010000196174/ của Nguyễn Thị Thanh Quí/ BIDV
Số điện thoại Thanh Quí: 0987088246
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Anh Bậu cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh của bạn Nguyễn Văn Bậu sớm siêu sinh ở cõi vĩnh hằng
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU