Nhận được tin buồn
 
Thầy Nguyễn Lương Ích
 
Vừa qua đời ngày 19 tháng 10 năm 2020
 (nhằm ngày mùng 3 tháng 9 âm lịch năm Canh Tý)
Tại Lái Thiêu, Bình Dương, Việt Nam
 
Hưởng thọ 91 tuổi
 
Xin trân trọng gửi lời chia buồn đến gia đình thầy Nguyễn Lương Ích
Nguyện cầu hương linh của thầy được siêu thoát về cõi vĩnh hằng
 
 
Lư Thanh Sơn & Lê Thị Nguyệt Minh
Sơn Ngọc Thái
Lê Hồng Điều
Ngô Quang Hải
 
 
Đồng kính phân ưu