Nhận được tin buồn
 
Thầy Nguyễn Lương Ích
Cựu Giáo Sư trường NLSBD
 
Thất lộc vào lúc 3 giờ sáng
Thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020
tại TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 
Hưởng Thọ 91 tuổi
 
Linh cữu hiện quàn tại:
45 Đỗ Thành Nhân
Khu phố Nguyễn Trãi, TX Lái Thiêu, TP Thuận An
Tình Bình Dương
 
Lễ Nhập Quan
9 giờ tối Thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020
 
Lễ Động Quan
6 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến Cô Nguyễn Lương Ích cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh Thầy sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU