THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
 
Thật buồn khi hay tin
 
Anh Nguyễn Quan Huy
Cựu học viên trường Nông Lâm Súc Bình Dương
 
 
vừa tạ thế ngày 11.9.2020
tại Austin, Texas, USA
 
Toàn thể Gia Đình Nông Nghiệp Úc Châu xin thành thật chia buồn
cùng gia đình Chị Loan hiền thê của Anh Huy và quý tang quyến.
Cũng xin nguyện cầu cho hương linh của Anh Huy sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
                         
 GIA ĐÌNH NÔNG NGHIỆP ÚC CHÂU
Đồng Kính Phân Ưu