Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Lucia Nguyễn Thị Viên
Thân mẫu của Chị Nguyễn Thị Bạch Yến, K1 NLSBD
 
Tạ thế tại Oakland, California lúc 2 giờ sáng ngày 10-8-2018
Hưởng Thọ 90 tuổi
 
Linh cữu được quàng tại:
Nhà Thờ Chánh Tòa Christ of the Light
2121 Harrison St,
Oakland, CA 94612
 
Thăm viếng: Ngày Thứ Tư 15-8-2018 từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối
   Hỏa táng: Thứ Năm, ngày 16-8-2018 vào lúc 12 giờ trưa tại cùng địa điểm nói trên
   
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương 
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu cho linh hồn Cụ Bà Lucia sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU