Nhận được tin buồn
 
Anh Nguyễn Hữu Dần
 
Chồng chị Nguyễn Thị Bạch Yến
Cựu học viên Khóa 1 Trường NLS Bình Dương
 
Thất lộc lúc 1 giờ sáng, Thứ Hai, ngày 8 tháng 1 năm 2018
tại bệnh viện Fountain Valley, California
 
Hưởng thọ 80 tuổi
 
Linh cữu được hỏa táng tại
Nhà Quàn An Lạc
 
Nguyện cầu hương linh Anh Nguyễn Hữu Dần sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU