Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Lê Thị Tần
Thân mẫu của Thầy Huỳnh Văn Công, Cựu Giáo Sư Trường NLS Bình Dương
Thân mẫu của Chị Huỳnh Thị Kiêm Huôi Cựu Học Viên CN1-K7 
 
Cụ Bà mãn phần ngày 23 tháng 5 năm 2017
Nhằm ngày 28 tháng 4 năm Đinh Dậu (AL)
Tại Xã Định Hòa, quận Lai Vung, Sa Đéc
Hưởng Thọ 99 tuổi

Lễ Tang được tổ chức tại tư gia thuộc Xã Định Hòa, Huyện Lai Vung, Sa Đéc
 
Lễ An Táng sẽ được tổ chức ngày 26 tháng 5 năm 2017
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương 
chân thành gởi lời phân ưu đến Thầy Cô và tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu sinh nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU