Kính gởi lời cảm tạ đến:
 
Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương Hải Ngoại,
Quý Thầy Cô, Quý Cựu Học Viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương gọi điện thoại, gửi điện thư phân ưu trước sự ra đi về Cõi Miên Viễn của anh họ chúng tôi:
 
Ông Lê Hữu Phước
Pháp danh Nhuận Đức
 
Mãn phần ngày 9 tháng 4 năm 2017 tại Sunnyvale, California
Hưởng thọ 69 tuổi
 
Đại Diện Gia đình:
Nguyễn Thị Xuân Mai, Vương Thế Đức và Bà Góa Phụ Lê Hữu Phước cùng gia đình