Nhận được tin buồn
 
Ông Lê Hữu Phước
Pháp danh Nhuận Đức
(Anh họ của Cô Nguyễn Thị Xuân Mai và Thầy Vương Thế Đức)
 
Sinh ngày 26 tháng 2 năm 1949 tại Việt Nam
Mãn phần ngày 9 tháng 4 năm 2017
Nhằm ngày 13 tháng 3 năm Đinh Dậu
tại Sunnyvale, California
Hưởng thọ 69 tuổi
 
Linh Cữu quàn tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125
 
Chương Trình Tang Lễ
 
Thăm viếng:
Thứ Sáu  ngày 21 tháng 4 năm 2017
4:00 PM – 8:00 PM
Thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017
10:00 AM – 12:00 PM
 
Tụng Kinh và Lễ Hỏa Thiêu lúc:
2:30 PM  cùng địa điểm nhà quàn.
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương 
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Ông Lê Hữu Phước sớm siêu sinh nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU