Kính gửi:
Ban Cố vấn, Ban Liên Lạc, Ban Điều Hành Hội, Trang Nhà NLS Bình  Dương  tại VN và Hải Ngoại,
Thân gửi các bạn gia đình NLS trong và ngoài nước,
 
Gia đình chúng em đã nhận được lời Phân Ưu trên Trang  Nhà NLSBD, lời chia buồn của Thầy Cô, các bạn qua email, cùng các Thầy Cô, bạn hữu tại VN đã trực tiếp mang vòng hoa, hiện kim phúng điếu, viếng thăm linh cữu chị em là Chị Lê Thu Hà.

Vì hoàn cảnh xa xôi, không về được trong ngày tang lễ chị, nay em, Thụy Chi, và ba cháu Long Hà, Phương  Nam, Thanh Bình xin mạn phép được kính lời cảm tạ quý Thầy Cô và bạn hữu xa, gần lòng biết ơn chân thành nhất của em, Thuy Chi, và các cháu.

Nay kính,

- Gia đình anh chị Nguyễn Tấn Lộc - Lê Thu Hà
- Thụy Chi (CN2-K4)