Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Trần Thị Yến
Nhạc mẫu của Thầy Huỳnh Xuân Thọ
Cựu Hiệu Trưởng 
Trường Nông Lâm Súc Bình Dương  
 
Thất lộc vào ngày 5-1-2017
Hưởng đại thọ 100 tuổi
 
Lễ Nhập Quan 6 giờ sáng ngày 6-1-2027
Linh cữu quàn tại 127/36 đường Ba Vân, Phường 14, quận Tân Bình
 
Lễ Động Quan 6 giờ sáng ngày 8-1-2017
Linh cữu sẽ được hỏa táng tại Trung Tâm Hỏa Táng Bình Hưng Hòa
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường NLS Bình Dương
Chân thành gởi lời phân ưu đến Thầy Cô và tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU