Lịch Trình & Thể Thức Bầu Ban Điều Hành

Nhiệm Kỳ 2017-2021

Ngày 23 tháng 4 năm 2017

Quý Thầy Cô thân kính,

Quý Cựu Học Viên NLS Bình Dương Hải Ngoại thân mến, 

Chấp nhận sự yêu cầu của Ban Điều Hành sắp đáo hạn, chúng tôi xin nhận lãnh trách nhiệm đứng ra tổ chức bầu Ban Điều Hành Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương nhiệm kỳ 2017- 2021. 

Hiện Hội chưa có văn bản quy định bầu cử chính thức nên căn cứ vào các quyết định qua các biên bản sinh hoạt của Hội ở các Kỳ Đại Hội, cùng theo biến bản của buổi họp Ban Điều Hành vào ngày 1-4-2017, chúng tôi xin thông báo lịch trình và thể thức bầu cử như sau:

1. Ứng cử và đề cử: 

Bất cứ hội viên nào từng sinh hoạt với Hội đều có thể ứng cử hay đề cử theo thể thức LIÊN DANH. Xin mời quý vị tích cực tham gia.

Liên danh gồm các chức vụ sau:

Hội Trưởng
Tổng Thư Ký
Hội Phó Nội Vụ
Hội Phó Ngoại Vụ
Thủ Quỹ (2 vị)
 

Các ban như: Trang Nhà, Văn nghệ, Kỹ Thuật…  sẽ được Ban Điều Hành mời hợp tác.

Thời hạn ứng và cử: 24 tháng 4, 2017 đến 30 tháng 6, 2017

Xin gởi về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Tham dự bầu cử:

Bất cứ Thầy Cô hay cựu học viên nào cũng có quyền tham dự bầu cử. Tuy nhiên vì hoàn cảnh đặc biệt hiện nay, tạm thời việc bầu cử dành cho quý vị tại hải ngoại.

3. Thời hạn và thể thức bầu:

Một thông báo công bố liên danh ứng cử hay đề cử sẽ được thông báo sớm nhất sau ngày 30 tháng 6, 2017.

3.1 Thời hạn bầu: Từ 5-7-2017 đến ngày 15-8-2017

3.2 Thể thức: Email hay điện thoại

Địa chỉ email, điện thoại của Ban Tổ Chức Bầu Cử được ghi cuối thư thông báo nầy.

3.3 Bầu từng cá nhân hay nhóm: Có thể gởi email bầu từng cá nhân hay nhóm. Xin cho biết đầy đủ số điện thoại của từng cá nhân.

 Riêng việc gọi điện thoại, nếu không gặp, xin để lại lời nhắn với những chi tiết về mình, tên, lớp, năm học.

4. Công bố kết quả bầu cử:

Kết quả tạm sẽ được gởi đến các liên danh, trễ nhất 20-8-2017. Kết quả chánh thức sẽ được công bố trễ nhất vào 23-8-2017.

Ban Điều Hành đắc cử sẽ được Ban Bầu Cử giới thiệu vào ngày Đại Hội Thứ 4. 

Rất mong được sự tích cực tham gia cùng hỗ trợ, phụ lực chuyển thông báo nầy đến bạn bè của mình để việc bầu cử được thành công tốt đẹp.  

Thân chào,  

Nguyễn Thượng Hạng
Vương Thế Đức
Đại diện Ban Tổ Chức Bầu Cử
 

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ Chức Bầu Cử

Phone: 206 370 2188
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.