alt

Thân gởi:

. Các em trong Ban Điều Hành Hội Cựu Học Viên Trường NLS Bình Dương.
. Tất cả các em cựu học viên Trường NLS Bình Dương.

Các em thân thương,

Tôi  được email cho biết là các em vừa khai trương trang nhà của HỘI CỰU HỌC VIÊN NÔNG LÂM SÚC BÌNH DƯƠNG. Tôi thật mừng, vào xem ngay. Phải nói là các em đã quá thành công. Trang nhà đẹp, rất kỹ thuật và mỹ thuật.

Với khả năng, với tấm lòng, với tinh thần cao đẹp, mọi việc sẽ phải tốt đẹp thôi.

Trang nhà là một phương tiện tối cần thiết, vì nó là sợi dây liên lạc, là chất keo gắn bó cho mọi tương quan tình cảm của thầy xưa, bạn cũ.

Tôi tuổi đã già, mà các em biết đó, người già thường sống với kỷ niệm, vui với kỷ niệm. Tôi sẽ đưa tâm hồn mình tìm lại những kỷ niệm, những giấc mơ tuyệt đẹp qua trang nhà nầy.

Xin thành thật chúc mừng và cám ơn các em.

Huỳnh Văn Công