Chúc các bạn hữu

Năm Mới Nhâm Thìn 2012

Hạnh Phúc,

An Khang,

 Thịnh Vượng

Nguyễn Thị Hồng Cúc