alt

Thân chúc Quý Đồng Nghiệp, Các Em Cựu Học Viên NLS Bình Dương cùng Gia Đình,

hưởng Năm Mới Nhâm Thìn với nhiều phước lộc, hạnh phúc và sức khỏe thật dồi dào. 

Bạch Thị Vàng và Gia Đình
Trịnh Thị Kiêm Loan và Gia Đình
Nguyễn Thị Thu và Gia Đình 
Đặng Tấn Lung và Huỳnh Thị Hương
Vương Thế Đức và Gia Đình
Ngô Hữu Giao và Gia Đình