alt
Cùng lúc nhận được hai tin vui
 
 Anh Chị Nguyễn Quang Bình
Trần Thị Thắm (MS-K2)
Vừa định cư tại San Jose, California, USA
Xin chúc mừng, mong anh chị sớm thích nghi cuộc sống mới ở quê hương thứ hai của mình.
 
Cũng vừa được tin Anh Chị sẽ
Tổ chức Lễ Vu Quy cho Ái Nữ
 
Nguyễn Trần Uyên Trang
 
sánh duyên cùng
 
Nguyễn Lê Hoàng Michael
 
Quý Nam của 
 
Ông Bà Nguyễn Đình Hòa
Nguyễn Vân Cynthia
USA
 
Hôn lễ sẽ cử hành vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022
tại Hakone Garden & Estates
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương