Nhận được tin vui
 
 Anh Chị Lê Nguyên Lễ (MS-K2)
Colorado, USA
 
  Tổ chức Lễ Vu Quy cho Thứ Nữ
 

Mimi Lê

sánh duyên cùng
 
David Phạm
 
Hôn lễ sẽ cử hành vào Chủ Nhật, ngày 20 tháng 09 năm 2020
Houston,Texas, USA
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương