Thân chúc Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị NLS Bình Dương và gia đình một Năm Mới Mậu Tuất thật hạnh phúc, an lạc, thành công mọi mặt, sức khỏe thật dồi dào.
 
Huỳnh Kim Ngọc và gia đình
Bạch Thị Vàng
Trần Thị Nữ
Nguyễn Thị Thu và gia đình
Hồ Thành Huân và gia đình
Nguyễn Thượng Hạng và gia đình
Huỳnh Văn Công và gia đình
Đặng Tấn Lung và gia đình
Quách Đại Thanh và gia đình
Trần Hào và gia đình
Nguyễn Hữu Giao và gia đình
Vương Thế Đức và gia đình
Gia Đình NLS Bình Dương  
Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà
 
Ghi Chú: Trang Nhà nhận được thiệp cùng lời chúc của Quý Thầy Cô và Quý Anh Chị NLSBD, thay vì đăng từng thiệp một chúng tôi đăng một thiệp chung.