Anh Chị Nguyễn Quan Huy - Liliane Loan cùng trưởng nữ, Dược Sĩ Nguyễn Thanh, tham dự Lễ Tốt Nghiệp của cậu con cưng Christopher Nguyễn Thành Nhân tại Trường UTA (University Texas of Austin) ngày 21 tháng 5 năm 2016.

 


Anh Chị Nguyễn Quan Huy - Liliane Loan cùng trưởng nữ Nguyễn Thanh và Ông Bà Thông Gia tham dự Lễ Tốt Nghiệp MD Pharmacist của con rễ tương lại Timothy Phan 
20 tháng 5 năm 2016.

 

Chúc mừng, san sẻ niềm vui cùng Anh Chị Huy - Loan và đại gia đình hai bên với thành quả từ sự hy sinh, ước mong của bậc làm cha mẹ. Mừng hai cháu đã ráng học hành một phần vì tương lai của chính mình,cùng lúc làm bổn phận con trả hiếu cho bậc sanh thành. 
Chúc mừng hai cháu luôn thăng tiến trong sự nghiệp.
 
Thay mặt Thầy Cô, Bạn Hữu NLS Bình Dương 
Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương