alt
Cựu Giáo Chức - Cao Đẳng Sư Phạm NLS - Sài Gòn
 
Kính Mời: 
 
        - Quý Thầy, Cô 
        - Quý đồng nghiệp Cựu GS NLS Đệ Nhị Cấp Khóa 1&2 và Cựu GS NLS Đệ Nhứt Cấp Khóa 1 đến khóa 8
 
Ban Liên Lạc Sư Phạm Nông Lâm Súc Sài Gòn kính mời Quý Thầy Cô, Anh, Chị Cựu GS NLS Đệ Nhị Cấp Khóa 1&2 và  Anh, Chị Cựu GS NLS Đệ Nhứt Cấp từ Khóa 1 đến khóa 8 đến tham dự họp mặt lần thứ 4 vào lúc 9 giờ ngày Chủ Nhật  03/12/2017, địa điểm nhà hàng “Đoàn Viên” số 06 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận I, Sài Gòn (phía sau Dinh Độc Lập).
 
Kính mong Quý vị liên lạc, nhắn tin…  phổ biến rộng rãi THƯ MỜI nầy, để buổi hội ngộ đông vui hơn, thắm thiết tình đồng môn, đồng nghiệp…
 
Trân trọng cảm ơn.
 
Ban Liên Lạc SP Nông Lâm Súc 
 
 
Ghi chú:
 
- Chi phí hỗ trợ họp mặt 200. 000đ/1 người. Ban Liên Lạc rất mong được Quý “Mạnh Thường Quân” hỗ trợ thêm để tiếp sức cho chúng tôi có kinh phí duy trì hoạt động. Cám ơn.
 
- Cam kết sử dụng tài chính đúng mục đích.
 

 

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc các anh, chị:
 
- Anh Nghiệp K2: 0120879.7880   
- Anh Quân K2: 0962.787.275
- Anh Thạch K2: 0914.061.362       
- Anh Biên K3: 0988.666.312
- Anh Trung Thành K4: 0909.388.626
- Anh Khởi & Mai K5: 0986733775
- Chị Huỳnh Thị Liên K6: 0996914566
- Anh Trí Hoàng K7: 0913682752
- Anh Minh Dưỡng K8: 0908.820.704