Cô gái nói với cha:

“Tuần sau con và Anh ấy sẽ kết hôn, Bố ạ.”

“...thế thằng đó có nhà cửa đàng hoàng không?”

“Không ạ. Anh ấy ở nhà trọ.”

“...Nó có xe không?”

“Cũng không có. Anh ấy đi xe đạp.”

“Bố mẹ nó thế nào?”

“Anh ấy mồ côi ạ.”

“...Ôi! Ở đời phải biết tích phúc, tích đức con ạ, nó đã khổ thế rồi thì con tha cho nó đi, đừng làm khổ người ta nữa.”