Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe:
 - Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá. 
Anh xe ôm tưởng vớ được Việt Kiều liền hỏi:
- Ủa, cô ở Mỹ hay là đâu mới về vậy?
- Dạ không anh, em mới ra tù được mấy hôm.  Hồi đó em chuyên cướp xe ôm.