Một cậu bé khoảng 10  tuổi một hôm đi lầm xe buýt, thành ra đi về nhà khá trễ.  Trời đã xâm xẩm tối và cậu ta không dám đi bộ ngang qua một nghĩa địa nổi tiếng là có ma.  Cậu bé chờ mãi để tìm xem có ai đi ngang qua đó để cùng đi chung.  Sau cùng có một ông cụ đạp xe đạp đi tới, và cậu ta xin ông cụ cho đi quá giang.  Trong khi hai ông cháu đạp xe đạp ngang cái nghĩa trang, cậu bé thú thật:

- Cám ơn ông.  Cháu không dám đi bộ ngang đây buổi tối một mình vì cháu sợ ma lắm. 

Nghe xong, ông chậm rãi nói:

- Ngày xưa lúc ông còn sống, ông cũng sợ ma lắm.