Nhớ lại mùa Xuân năm nào
Làng quê xóm nhỏ dạt dào tình thương
Bao năm xa cách quê hương
Đường xưa uốn khúc bên trường còn không?
 
Có còn trò nhỏ ngóng trông
Chuyến xe đò cuối mà mong về nhà
Cùng Cha, cùng Mẹ, Ông Bà
Cùng Anh, cùng Chị, nhà nhà đón Xuân.
 
Có còn Mẹ già bâng khuâng
Nhìn ra ngõ vắng mà trông con về
Có còn vợ trẻ con thơ
Mắt mờ lệ nhỏ bàn thờ chồng yêu.
 
Có còn chiến trận tiêu điều
Nhà tan, cửa nát, trăm chiều khổ đau
Có còn đảo chánh giết nhau
Không ai xây dựng làm giàu cho dân.
 
Có còn tiếng súng xa gần
Mấy em trò nhỏ âm thầm bước đi
Lòng buồn biết nói năng chi
Hiện tại tăm tối, có gì tương lai.
 
Hy vọng, hy vọng ngày mai
Hòa bình sẽ đến tương lai huy hoàng
Nước Việt, dân Việt vẻ vang
Hùng cường, thịnh vượng ngang hàng năm châu.
 
Huỳnh Kim Ngọc
Indiapolis, Indiana
01-05-2020