Hôm nay ngày Tết phải không?
Mai vàng đâu có, pháo hồng cũng không.
Trời cao lặng tiếng yến oanh,
Bờ hồ băng giá, trơ cành liễu khô.
Nắng xuân nào thấy đâu mô,
Bầu trời ảm đạm một màu tan thương.
Lạnh lùng tuyết đổ muôn phương,
Gió đông se lạnh lòng người tha hương.
Xuân này đã mấy xuân qua,
Tha phương lưu lạc, bôn ba xứ người.
Xứ người rộng lắm ai ơi,
Anh ở chốn này, em ở nơi kia.
Đường xa vạn dậm phân chia,
Anh nơi châu Mỹ, em thì châu Âu.
Thời gian như thể bóng câu,
Thoáng qua nào biết để sầu cho ai.
Giờ đây năm mươi năm dài,
Xa quê, xa bạn không ngày nào quên.
Mình già, bạn có trẻ đâu?
Có người an giấc, để sầu cho ta.
Tìm nhau chỉ ở trang nhà,
Tâm tư kỷ niệm đậm đà thuở nao.
Hồn mình bay bổng dạt dào,
Thầy xưa, bạn cũ biết bao ân tình.
 
HUỲNH-KIM-NGỌC
Indianapolis, Indiana
Jan 05, 2017