Nhân ngày vinh danh Mẹ, Thầy Huỳnh Văn Công mời tất cả cùng thưởng thức bản nhạc "Lời Mẹ Ru," nhạc Nguyễn Tuấn, ý thơ Hải Đà, do Bảo Yến và Vi Vu trình bày.