Vì sao âm nhạc được ưa chuộng của Việt Nam vừa chợt tắt, 14-4-2016. Xin cùng tưởng nhớ và thưởng thức những nhạc phẩm bất hủ của ông.