{mp4 autostart="true" width="540" height="325"}TanLe_2010G-480p-vi{/mp4}
 
Nữ Kỹ Sư Tân Lê, người sáng lập ra công ty telecommunication, Emotiv Lifescience, trình bày và biểu diễn dụng cụ có khả năng đọc được sóng não. Với sự tập trung suy nghĩ, người dùng dụng cụ này có thể điều khiển được những vật điện tử trong không gian ảo (virtual), hoặc trong những việc hữu ích như điều khiển xe lăn.
Cô Tân Lê đã từng được chọn làm "Young Australian of The Year", năm 1998.