{mp4 autostart="true" width="540" height="325"}QuyenNguyen_2011P-480p-vi{/mp4}

Dr. Nguyễn Quyên, nữ Bác Sĩ trẻ tuổi tài ba đã tìm ra phương pháp nhuộm màu tế bào ung thư, giúp cho các bác sĩ giải phẩu nhìn thấy chắc chắn những nơi cần cắt bỏ.