Trong những gia súc, chó là một gia súc gây tranh luận nhiều nhất. Qua bao nhiêu thế kỷ đến hiện tại và có lẽ mãi mãi trong tương lai, sự tranh luận không bao giờ kết thúc. Kẻ ghét, người ưa, kẻ nưng niu, người hất hủi, kẻ ăn thịt chó, người cho dã man. Vì sự mâu thuẫn của nhiều nền văn hóa và của nhiều ý kiến, nên tôi nhân dịp năm TUẤT tạo ra diễn đàn "CHUYỆN CON CHÓ" để làm quà giải trí cho chúng ta. Mời các bạn tham dự vào diễn đàn cho thêm phần thú vị.

Trong diễn đàn này tôi xin nêu ra một số khía cạnh mà chúng ta sẽ mổ xẻ về CON CHÓ. Không nhất thiết chúng ta phải theo thứ tự của những khía cạnh mà tôi nêu ra để góp ý. Các bạn tùy tiện viết về khía cạnh nào cũng được dù trước, dù sau.

       A - Nguồn gốc của chó     

       B - Các giống chó

       C - Dân số chó

       D - Quan điểm về chó từ cổ tới kim, từ Đông sang Tây      

       E - Hệ số thông minh của chó

       F - Chó nghiệp vụ và kỹ thuật huấn luyện

       G - Chó nổi danh

       H - Thương mãi và kỹ nghệ ăn theo chó

       K - Thịt chó và các món nấu từ thịt chó

       L - Quan điểm trái ngược về vấn đề ăn thịt chó

       M - Chó và văn thơ

       N - Chó và tôn giáo, khoa học    

 

Mời các bạn tham dự.

Huỳnh Kim Ngọc      

Indianapolis, Indiana 

01-28-2017