2015-04-28 10.11.58
2015-04-28 10.12.01
2015-04-28 10.12.17
2015-04-28 10.12.21
2015-04-28 12.14.05
2015-04-28 12.14.07
1/6 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Ngày 28 tháng 4 năm 2015, chị Lê Minh Tâm, cựu học viên Mục Súc Khóa  1 (68-71) cùng cậu con trai thăm Nam Cali đã tìm thăm anh chị Nghĩa - Phụng.
(hình chụp kỷ niệm tại SongHy Printing, cơ sở doanh nghiệp của đôi uyên ương Nghĩa - Phụng)