2015-04-09 12.10.42
2015-04-09 12.10.44
2015-04-09 12.13.07
2015-04-13 17.04.52
2015-04-13 17.05.07
NguyenBaHung-VoChong
1/6 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Anh chị Nguyễn Bá Hùng (MS khóa 4) trong chuyến tham dự hội thảo chuyên khoa ở miền Nam Cali đã ghé lại thăm bạn bè, anh chị Nghĩa - Phụng. Hình chụp kỷ niệm vào ngày 13 tháng 4, 2015 tại Nhà In Song Hỷ, cơ sở kinh doanh của anh chị Nghĩa Phụng.